HUMLAN

humlan@astoff.se 

Susanne Brandheim

Ren frigörande kunskap för tjocka människor

En sida tillägnad all den forskning som aldrig redovisades i uppbyggnaden av FAD (Fatness-as-Disease) paradigmet